Thursday, 5 January 2017

مجری جنجالی 20:30 دچار سانحه شد (تصویر)علی رضوانی مجری برنامه ورزشی 20:30 و قسمت جنجالی خارج از گود با سانحه رانندگی مواجه شد.
وی در یکی از اتوبان‌های تهران با خودروی خود دچار سانحه رانندگی و بلافاصله به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد.
حال عمومی مجری برنامه 20:30 خوب است ولی وی باید موقتا تحت مراقبت بماند.


Filled Under:

0 comments:

Post a Comment