Monday, 12 December 2016

دو مرد همجنسگرای بریتانیایی که پدر و مادر پنج فرزند دختر و پسر هستند (عکس)دو مرد همجنسگرای بریتانیایی که پدر و مادر پنج فرزند دختر و پسر هستند، قصد دارند تعداد فرزندان خود رو افزایش داده و بزودی صاحب چند دختر شوند؛ این زوج گی ۱۸ سال پیش به کمک یک مادر داوطلب که با استفاده از اسپرم هر دو مرد، در طول سال‌های مختلف پنج بار حامله شد و بچه‌های این زوج را بدنیا آورد و تحویل آنها داد، صاحب فرزندان کنونی خود شدند؛ دو پسر کوچکتر این دو مرد، دوقلو هستند.
Filled Under:

0 comments:

Post a Comment